-3.3 C
Warszawa
piątek, 8 grudnia, 2023

Przedawnienie długu — co warto o tym wiedzieć?

Przedawnienie długów to dość kontrowersyjny temat. Jak wiadomo, wszelkie swoje należności należy regularnie opłacać. Czasami jednak są sytuacje, kiedy dłużnik nie jest świadomy tego, że jest zobowiązany do zapłacenia jakiejś opłaty lub też jego sytuacja finansowa nie pozwala mu na terminowe regulowanie swoich należności. Jak wygląda przedawnienie długu i po jakim czasie ono następuje? Podpowiadamy.

Co to znaczy przedawnienie długu?

Szczegółowe zasady omawiające przedawnienie długu znajdziemy w artykule 117 kodeksu cywilnego. Terminem tym określa się moment, w którym dłużnik nie ma już prawnego obowiązku do spłaty zobowiązań. Wtedy kiedy roszczenia są przedawnione, nie może być on ścigany przez żadną instytucję, sąd czy komornika i od tego momentu z prawnego punktu widzenia nie musi płacić swojemu wierzycielowi. Jednak w wyjątkowych sytuacjach sąd może przywrócić ten obowiązek. Więcej na ten temat znajdziemy na: https://pragmago.pl/porada/przedawnienie-dlugu-gdzie-i-jak-je-sprawdzic/.

Po jakim czasie dług ulega przedawnieniu?

Podstawowy termin przedawnienia długu wynosi obecnie 6 lat, zaś w przypadku długów związanych z prowadzeniem działalności 3 lata. Niekiedy jednak termin ten może być znacznie krótszy. Na przykład mandat za brak biletu przedawnia się po roku, a dług za niezapłacone zobowiązania telekomunikacyjne czy niedozwolony debet na koncie po 2 latach. Po 3 latach organy ścigania nie będą mogły już wymagać od nas zapłacenia za mandat za przekroczenie prędkości czy zadłużenia czynszowe lub te na karcie kredytowej. Po 5 latach przedawnia się nieopłacony podatek dochodowy i VAT. Wtedy również następuje przedawnienie składek ZUS powstałych po 2012 roku, ponieważ te, które zostały naliczone przed tym czasem, przedawniają się dopiero 10 latach. Po 8 latach zaś przedawnione są długi spadkowe.

Przedawnienie długu a BIK

Przedawnienie długu to moment, w którym wierzyciele nie mogą już egzekwować od nas niezapłaconych należności. Warto mieć jednak świadomość, że informacje o naszym zadłużeniu są zamieszczone w różnych bazach, w tym między innymi w BIK-u, czyli Biurze Informacji Kredytowej. Tam są one przechowywane przez okres pięciu lat. Zdarza się, że mimo przedawnienia długu i upływu czasu, jaki jest wyznaczony przez BIK do magazynowania wszelkich danych, informacje o zadłużeniu nadal znajdują się w tym rejestrze. Wówczas najprawdopodobniej nie otrzymamy żadnego kredytu, pożyczki czy nawet drobnego sprzętu na raty, ponieważ bank oceniając naszą zdolność kredytową i wiarygodność, przyzna nam bardzo niską ocenę scoringową. Przedawnione długi powinny być usunięte z tego rejestru, o ile minął określony czas.

Najnowsze artykuły