-3.3 C
Warszawa
piątek, 8 grudnia, 2023

Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

Ulga na złe długi jest możliwością na korekty podatku w momencie, gdy wierzyciel nie ureguluje płatności za wystawioną fakturę. Do tej pory jednak mogli korzystać z tego tylko i wyłącznie przedsiębiorcy, którzy byli czynnymi płatnikami VAT. Brak uiszczenia opłaty w terminie 3 miesięcy jest tożsame z obowiązkiem korekty po stronie nabywcy towaru lub usługi.

Zmiany w prawie związane z ulgą na złe długi w podatkach w 2020 roku

Od dłuższego czasu były już prowadzone liczne dyskusje związane z ulgą za złe długi w podatkach na temat płynności płatności pomiędzy przedsiębiorcami za wykonane usługi i handel. Celem ustawodawcy było oczywiście wprowadzenie rozwiązań ustawowych, które będą podobne do tych obowiązujących w przypadku podatku VAT.

Dzięki ustawie z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustaw o ograniczeniu zatorów płatniczych wprowadza także nowe wytyczne w podatku dochodowym. Przepisy będą obejmować transakcje, których termin spłaty upłynął po 31 grudnia 2019 roku.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc korzystać z ulgi na złe długi w podatkach?

Każdy przedsiębiorca chcący skorzystać z ulgi na złe długi musi spełnić wszystkie wyznaczone warunki. W przypadku spełnienia tylko jednej z wytycznych nie będzie miał on możliwości skorzystania z przywileju.

Warunki, jakie muszą zostać spełnione:

  • od daty wystawienia faktury VAT nie może upłynąć okres dłuższy niż 2 lata
  • dochody z działalności gospodarczej podmiotów transakcji handlowej muszą być opodatkowane w Polsce
  • dłużnik nie może być w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego ani likwidacyjnego na ostatni dzień miesiąca przed złożeniem zeznania podatkowego

Co w przypadku zapłaty w nowym roku podatkowym?

W przypadku uregulowania zadłużenia w nowym roku podatkowym ustawa określa odpowiednie zwiększenie zapłaty należności przez wierzyciela i jednocześnie zmniejszenie zobowiązania przez dłużnika. Oczywiście należy to zrobić w terminie składania zeznania podatkowego za rok, w którym należność została uregulowana.

Co to jest ulga na złe długi w ryczałcie?

Ulga na złe długi w ryczałcie to nic innego, jak regulacje wprowadzone w podatku zryczałtowanym od dochodów w przypadku niektórych przychodów osób fizycznych. Oznacza to, że przychody mogą być obniżone o wartość wierzytelności, która nie została zbyta lub uregulowana. Zmniejszenie możliwe jest poprzez zeznanie podatkowe składane w roku podatkowym, ale warunkiem jest upłynięcie 90 dni od dnia terminu do zapłaty. Należy tutaj dodać, że w tym przypadku dłużnik jest zobowiązany dopisać zaległość w zeznaniu podatkowym, jeżeli nie dokonał płatności w terminie.

Najnowsze artykuły