-2.2 C
Warszawa
poniedziałek, 4 grudnia, 2023

Woda dla pracowników – obowiązek pracodawcy

Woda jest niezbędna do tego, abyśmy mogli wydajnie pracować. Stanowi dla nas nieocenione wsparcie. Dzięki odpowiedniemu poziomowi nawodnienia jesteśmy znacznie bardziej kreatywni. Nasz mózg w aż siedemdziesięciu pięciu procentach składa się z wody. Dlatego bardzo ważnym jest, aby dbać o odpowiednie nawodnienie organizmów swoich pracowników. Między innymi dlatego woda dla pracowników musi być zagwarantowana przez pracodawcę. Tę kwestię jasno reguluje właściwe rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej.

Stanowisko nie jest istotne

Pracodawca jest zobowiązany, do zapewnienia swoim pracowników odpowiednich warunków, w których wykonywana jest świadczona przez nich praca. Jednym z elementów wchodzących w skład tego podstawowego pakietu jest woda dla pracowników. Przedmiotowy obowiązek ciąży na osobach zarządzających firmą bez względu na to, na jakich stanowiskach pracują podwładni. Innymi słowy, woda przysługuje jednakowo na stanowiskach fizycznych, jak i biurowych. Precyzyjne przepisy znajdują się w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku.

Należy również podkreślić, iż nie ma możliwości, aby zamiast świadczenia w postaci napojów chłodzących, pracodawca wypłacał pracownikom w jego zastępstwie ekwiwalent pieniężny.

Ile wody powinien zagwarantować pracodawca?

Odpowiednie przepisy ministerialne określają minimalne ilości wody, które dziennie zobowiązany jest zapewnić pracodawca. Mowa zarówno o wodzie zdatnej do picia, jak i tej, która przeznaczona jest do użytku higieniczno-sanitarnego.

Jakie są minimalne, dzienne ilości wody?

  • 120 litrów – w odniesieniu do stanowisk, na których pracownik ma kontakt z substancjami trującymi, szkodliwymi lub takimi, które mogą powodować zakażenia. Dotyczy to również prac, przy wykonywaniu których występuje silne zabrudzenie pyłami. W ogólnej ilości wody minimum 90 litrów w przypadku korzystania z natrysków;
  • 90 litrów – w przypadku wykonywania przez pracownika prac silnie brudzących, takich, które wykonywane są w wysokiej temperaturze, w tym minimum 60 litrów, jeżeli pracownik korzysta z natrysków;
  • 30 litrów – przy wszystkich innych pracach, niewymienionych wcześniej.

Wydatki na wodę i napoje stanowią koszt

Ponad wszelką wątpliwość, wszelkie wydatki, które na zakup wody i napojów dla pracowników ponosi pracodawca, zaliczamy do kosztów uzyskania przychodu. Stanowią one świadczenie na rzecz pracowników, do których zobowiązany jest pracodawca przez obowiązujące przepisy BHP. Przepisy nie precyzują jasno, jakie powinno być źródło wody zdatnej do picia. Z tego punktu widzenia, zarówno woda źródlana w ekonomicznych butlach, serwowana za pomocą dystrybutora, jak i woda w butelkach stanowi koszt uzyskania przychodów pracodawcy. Wydatki na jej pozyskanie zaliczamy do tzw. kosztów pracowniczych.

Jak zapewnić wodę dla pracowników?

Niewątpliwie najlepszym, ekonomicznym sposobem na zapewnienie dobrej jakości wody dla pracowników, jest woda źródlana serwowana z butli o pojemności 18,9 litra przy pomocy wydajnego, profesjonalnego dystrybutora do wody. To urządzenie oprócz funkcji chłodzenia wody może być dodatkowo wyposażone w funkcję jej podgrzewania. Dzięki takiemu rozwiązaniu woda dla pracowników będzie stale dostępna. Dostawca w ramach swojej oferty zagwarantuje nam również bezpłatną sanityzację urządzenia. Woda dla pracowników będzie zdrowa, smaczna i bezpieczna.

Dodatkowym atutem przemawiającym za dystrybutorem do wody jest bardzo wygodny dla odbiorców system zaopatrzenia w wodę. Dostawy odbywają się cyklicznie bez konieczności wielokrotnego składania zamówień.

Ten sposób zaopatrzenia pracowników w wodę źródlaną jest bardzo ekonomiczny oraz co warte podkreślenia odbywa się z dbałością o środowisko naturalne. W ten sposób unikamy zakupu wody w opakowaniu typu butelka pet.

Nikt nie zakwestionuje faktu, że optymalnym rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy ze sprawdzonym partnerem biznesowym. Z pewnością takim jest firma Get Fresh, dystrybutor między innymi wody źródlanej w butlach. Od z góra dwudziestu lat skutecznie realizuje dostawy dobrej jakości wody źródlanej do swoich Klientów.

Najnowsze artykuły