19.6 C
Warszawa
niedziela, 24 września, 2023

Czy staż z Urzędu pracy można przerwać? Jakie są tego konsekwencje?

Program stażowy z Urzędu Pracy jest dla wielu młodych ludzi realną szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego, a być może i na znalezienie pierwszej pracy. W programie stażowym sam urząd tak naprawdę staje się swego rodzaju pośrednikiem pomiędzy osobą, która ma odpowiednie kwalifikacje do podjęcia swojej pierwszej pracy oraz między pracodawcą, który rozważa zatrudnienie nowej osoby. Ponieważ jednak w życiu zdarzają się również nieprzewidziane sytuacje, dobrze jest wiedzieć, jakie konsekwencje niesie ze sobą przerwanie rozpoczętego stażu. 

Rezygnacja ze stażu- czy jest możliwa i co oznacza?

Programy stażowe zostały stworzone w określonym celu. Przede wszystkim mają za zadanie ułatwić osobie bezrobotnej znalezienie pracy. Programy stażowe w szczególny sposób dotyczą osób, które ukończyły proces kształcenia, ale ze względu na brak doświadczenia jest im trudno wejść na rynek pracy. Staż daje taką szansę i jest związany z wynagrodzeniem.

Oczywiście, przerwanie stażu z urzędu pracy może mieć miejsce, ale warto podkreślić, że stroną, która może zechcieć zrezygnować jest zarówno stażysta jak i pracodawca. Stażysta może bowiem znaleźć inną pracę w czasie trwania stażu, może też zdecydować się na założenie własnej firmy. Przerwanie stażu może nastąpić z winy pracownika, ale też może wynikać z chęci podjęcia studiów w trybie dziennym. W takim przypadku stażysta musi złożyć rezygnację i jak najbardziej jest ona zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. To, co najmocniej wpływa na wyjątkowy charakter porozumienia zatrudniającego z pracownikiem to obecność trzeciej strony w programie stażowym, a więc obecność urzędu, z którym muszą zostać załatwione wszelkie formalności.

Konsekwencje przerwania stażu

Warto mieć na uwadze, jakie mogą być konsekwencje przerwania stażu dla pracownika:

  • Może on zostać zobligowany do zwrócenia kosztów, jakie pracodawca poniósł po to, aby stworzyć i przystosować miejsce pracy dla nowej osoby w firmie. Są to także ewentualne koszty związane z badaniami lekarskimi czy odbytymi szkoleniami.
  • Kolejną konsekwencją może być pozbawienie takiej osoby statusu bezrobotnego, a co za tym idzie przywilejów z tego wynikających. Mowa tutaj na przykład o prawie do świadczeń finansowych.
  • Konsekwencją może być też wycofanie danej osoby z programu stażowego. Oznacza to, że taka osoba nie będzie mogła już skorzystać z możliwości odbywania stażu z urzędu w innej firmie.

Dopełniamy formalności- tego nie można pominąć

Przerwanie stażu wymaga dopełnienia ważnych kwestii formalnych. Należy przygotować papierową wersję wypowiedzenia w formie odpowiedniego wniosku. Taki wniosek musi być złożony w urzędzie. We wniosku powinno zostać zawarte uzasadnienie przerwania stażu. Urząd będzie musiał ustosunkować się do tego, co w takim dokumencie się znajdzie i ewentualnie udzieli informacji zwrotnej o konsekwencjach decyzji stażysty. Więcej informacji związanych z różnymi kwestiami zatrudnienia można znaleźć w serwisie Poradnik Pracownika. Zawsze warto wiedzieć więcej na temat kwestii związanych z zatrudnieniem tym bardziej, jeśli jesteśmy osobami aktywnie uczestniczącymi w rynku pracy lub też poszukującymi zatrudnienia.

Najnowsze artykuły