16.1 C
Warszawa
niedziela, 14 kwietnia, 2024

Jak można uzyskać odszkodowania za wycinkę drzew?

Wycinka drzew, nie jest możliwa bez odpowiedniego zezwolenia. Często do samowolnej wycinki dochodzi w sytuacji podłączenia mediów do posesji. W takim wypadku przedsiębiorstwo przesyłowe lub właściciel urządzeń musi wypłacić odszkodowanie za wycinkę. Kiedy jeszcze możemy wnioskować o takie odszkodowanie z tytułu wycinki drzew?

Odszkodowanie za wycięte drzewa – kiedy się należy?

Wprowadzając się do nowego domu, chcemy by dobrze prezentował się nie tylko wewnątrz, ale i na zewnątrz. Dlatego też zatrudniamy specjalistów, którzy mają zadbać o wygląd roślinności, na przykład firmę Architektura krajobrazu – Pracownia Projektowa Magdalena Loose. Jednak może się zdarzyć, że w momencie podłączania kanalizacji, prądu lub gazu, któreś z drzew czy krzewów może zostać wycięte. Konieczność ich usunięcia może wynikać z faktu zrealizowania przyłącza lub zagrożeniu działania – funkcjonowania urządzeń przesyłowych.  W takiej sytuacji właścicielowi przysługuje odszkodowanie. Jego wysokość ustalana jest przez obie strony. Właściciel nieruchomości może uzyskać odszkodowanie za bezprawne wycięte drzewa i krzewy bez stosownego zezwolenia. 

Jak ustalić wysokość odszkodowania?

Podczas ustalania wysokości odszkodowania, strony powinny dobrowolnie je ustalić. Odszkodowanie za wycinkę w Gdańsku powinno nastąpić na zasadzie umowy, zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorstwem przesyłowym. Strony muszą zawrzeć umowę w przeciągu 30 dni od dnia usunięcia drzewu czy krzewu. W przeciwnym wypadku odszkodowanie zostanie ustalone przez organ, wydający zezwolenie na wycinkę. W toku postępowania administracyjnego zostanie ustalona wysokość odszkodowania. Warto dodać, że przepisy prawa, nie określają czy tego typu postępowanie organ powinien wszcząć z urzędu. W każdym razie, jeśli nie dojdzie do ustalenia wysokości odszkodowania w drodze negocjacji z przedsiębiorstwem, należy złożyć stosowny wniosek do odpowiedniego organu.

Podsumowując, właścicielowi nieruchomości, na terenie której została przeprowadzona wycinka zieleni przez przedsiębiorstwo przesyłowe, należy się odszkodowanie, którego wysokość ustalana jest w postępowaniu administracyjnym. 

Najnowsze artykuły