19.6 C
Warszawa
niedziela, 24 września, 2023

Fundusze inwestycyjne a III filar emerytalny – wybór najlepszego narzędzia oszczędzania na emeryturę

IKE i IKZE to zyskujące popularność narzędzia oszczędzania dodatkowych środków na emeryturę. IKE i IKZE mogą oferować m.in. fundusze inwestycyjne. Zyski z IKE i IKZE są nieopodatkowane podatkiem Belki (w przeciwieństwie m.in. do lokat bankowych), a wpłaty na IKZE umożliwiają uzyskanie ulgi podatkowej.

Fundusze inwestycyjne jako narzędzia oszczędzania na emeryturę

Fundusz inwestycyjny oferuje możliwość oszczędzania na emeryturę na Indywidualnym Koncie Emerytalnym IKE oraz na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego IKZE. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych dające możliwość założenia IKE lub IKZE, np. Union Investment, dostosowują strategię inwestycyjną do oczekiwań klientów – do wyboru jest kilka gotowych strategii oszczędzania.

IKE i IKZE to narzędzia III filaru emerytalnego. Oszczędzanie na tych kontach jest dobrowolne, a ilość i wysokość wpłat zależy od właściciela konta. Warunkiem uzyskania zgromadzonych na IKE lub IKZE środków powiększonych o wypracowany zysk jest spełnienie warunków określonych w umowie. Zwykle pierwszy z nich to osiągnięcie wieku odpowiednio 60 i 65 lat dla IKE i IKZE, a także regularne wpłacanie środków na konto przez co najmniej 5 lat kalendarzowych. Pieniądze w IKE i IKZE wypłacane są jednorazowo (czasem dopuszczalna jest wypłata w transzach). W ten sposób emeryt może liczyć na dodatkowe środki na realizację planów, na które przed emeryturą nie miał czasu lub pieniędzy.

Od zysków wypracowanych na IKE i IKZE nie potrąca się podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki (19 procent). W momencie wypłaty właściciel konta IKZE płaci jedynie zryczałtowany podatek dochodowy (10 procent), a w przypadku IKE nie ma żadnych opłat. Oba konta mają jednak limity wpłat ustalane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). W 2018 roku na IKE można wpłacić 13 329 złotych, a na IKZE 5 331,60 złotych. Regularne oszczędzanie na IKE lub IKZE mimo tych limitów może pozwolić na zgromadzenie pokaźnej sumy.

IKE i IKZE – co lepiej wybrać, by więcej oszczędzić? Porównanie IKE i IKZE

Zasady działanie IKE i IKZE są bardzo podobne, oba typy kont emerytalnych różnią się szczegółami. Właściciele IKZE są zwolnieni z podatku Belki, właściciele IKE również jeśli wypłata środków następuje po spełnieniu określonych warunków. Dodatkowo roczne wpłaty na IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania, dzięki czemu część wpłaconych środków wraca do oszczędzającego.

Ulga podatkowa dla posiadaczy IKZE sprawia, że konto to jest bardzo atrakcyjne dla osób o przychodach obciążonych podatkiem dochodowym w wysokości 32 procent.

Na korzyść IKE przemawia natomiast wyższy limit rocznych wpłat. Dzięki temu można w tym samym okresie zaoszczędzić więcej pieniędzy niż na IKZE (zakładając, że na konto wpływają maksymalne dopuszczalne kwoty).

Najnowsze artykuły