9.6 C
Warszawa
sobota, 24 lutego, 2024

Jak wygląda rozwód bez orzekania o winie?

Rozwód niemalże zawsze jest trudnym doświadczeniem — zarówno od strony emocjonalnej, jak i prawnej. Szczególnie wówczas, kiedy batalia sądowa ciągnie się długimi miesiącami. Na szczęście jest sposób na to, aby zakończyć małżeństwo w znacznie szybszy sposób, czyli za porozumieniem stron. Sprawdź, czym jest rozwód bez orzekania o winie, jakie skutki prawne za sobą niesie, ile kosztuje i jak powinien wyglądać pozew.

Rozwód bez orzekania o winie — czym dokładnie jest?

Rozwód bez orzekania o winie, zwany także potocznie „szybkim rozwodem”, to sytuacja, w której nie orzeka o winie żadnego z małżonków. Oznacza to, że żadna ze stron nie zostaje uznana za winnego rozpadu związku. Warto jednak pokreślić, że złożenie pozwu do sądu o rozwód bez orzekania o winie nie ma charakteru ostatecznego. W trakcie rozprawy każda ze stron ma prawo zmienić zdanie, a następnie zmodyfikować swój wniosek. Jeśli jednak się na to nie zdecyduje, prawdopodobnie sąd orzeknie rozwód już po jednej lub dwóch rozprawach.

Aby móc starać się o rozwód bez orzekania o winie, należy spełnić takie same przesłanki, jak w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie. Są to:

  • brak miłości;
  • brak współżycia;
  • prowadzenie osobnych gospodarstw domowych.

Stan ten musi się utrzymywać co najmniej sześć miesięcy.

Jakie skutki prawne rodzi rozwód bez orzekania o winie?

Rozwód bez orzekania o winie jest najczęściej wybieraną formą rozwodu w Polsce. Nie tylko odbywa się bardzo szybko (zdarza się, że małżonkowie otrzymują rozwód już po jednej rozprawie, która trwa krócej niż pół godziny), ale także znacznie mniej obciążający emocjonalnie. Niesie jednak za sobą pewne konsekwencje prawne. Pierwsza z nich dotyczy alimentów na małżonka. Mogą być one przyznane tylko wówczas, kiedy jeden z małżonków znajduje się w niedostatku, co musi odpowiednio udokumentować. Warto jednak podkreślić, że orzeczenie o winie lub jego brak nie ma wpływu na opiekę nad dziećmi, a tym samym konieczność uiszczania opłat związanych z ich wychowaniem. Kolejny aspekt to podział majątku. Przy rozwodzie bez orzekania o winie zazwyczaj dzieli się go w wyniku ugody, choć można to zrobić także w wyniku sprawy sądowej.

Jak powinien wyglądać pozew o rozwód bez orzekania o winie?

Niezależnie od tego, czy małżonkowie decydują się na rozwód bez orzekania o winie, czy też z orzeczeniem, najlepiej zlecić przygotowanie pozwu prawnikowi. Dzięki temu można mieć pewność, że pismo będzie zawierało wszystkie potrzebne informacje, a sprawa zakończy się w najkrótszym możliwym czasie. Warto podkreślić, że nawet w przypadku wniosku o rozwód bez orzekania o winie nie ma możliwości wspólnego złożenia dokumentów. Powinna to zrobić jedna ze stron.

W pozwie o rozwód bez orzekania o winie powinny się znaleźć:

  • imiona, nazwiska, adresy i numery PESEL stron pozwu,
  • wskazanie sądu, do którego kierowany jest pozew,
  • określenie, że jest to pozew z orzekaniem o winie,
  • informacje dotyczące posiadanych dzieci oraz ich sytuacji opiekuńczej, sytuacji życiowej małżonków oraz innych aspektów, które mogą mieć znaczenie podczas orzekania o rozwodzie.

Ile kosztuje rozwód bez orzekania o winie?

Opłata sądowa za rozwód bez orzekania o winie jest stała i wynosi 600 zł. Jeśli strona będzie chciała ustalić pełnomocnika, wówczas konieczne będzie także wniesienie kwoty 17 zł. Dodatkowo płatny jest także podział majątku — cena wynosi 300 zł. Niestety koszty związane z przygotowaniem pism i reprezentacją w sądzie przez adwokata są znacznie wyższe nawet w przypadku rozwodu bez orzekania o winie i wynoszą około kilku tysięcy złotych w zależności od stopnia skomplikowania sprawy.

Dowiedz się więcej na radcasilski.pl

Najnowsze artykuły