11.6 C
Warszawa
niedziela, 14 kwietnia, 2024

Na czym polega ekshumacja zwłok?

Ekshumacja zwłok to czynność, która ma na celu wydobycie zwłok lub szczątków z grobu w celu ich przeniesienia w inne miejsce. Jest to proces realizowany przez uprawnione do tego przedsiębiorstwa i obarczony wieloma wymogami. Sama ekshumacja musi być realizowana z poszanowaniem osoby zmarłej i z należytą starannością. Dodatkowo na cały proces zgodę musi wyrazić także najbliższa rodzina pochowanej osoby. Dopiero po spełnieniu szeregu wymogów możliwe jest przystąpienie do konkretnych czynności. Dowiedz się zatem na czym polega ekshumacja i jakie są najważniejsze ograniczenia z nią związane.

Kwestie formalne związane z ekshumacją

Proces ekshumacji obarczony jest wieloma przepisami i koniecznością spełnienia wielu kwestii formalnych, które będą pozwalały na przeprowadzenie konkretnych czynności. Przede wszystkim sama ekshumacja zwłok w Gdańsku odbywa się na prośbę najbliższej rodziny lub na wniosek sądu lub prokuratury. Wydobycie zwłok może mieć na celu przeprowadzenie oględzin lekarskich czy przeniesienie osoby zmarłej na inny cmentarz. Same prace związane z ekshumacją mogą być prowadzone jedynie w okresie od 16 października do 15 kwietnia i odbywają się jedynie w godzinach porannych. Dodatkowo niezbędne jest posiadanie zgody państwowego inspektora sanitarnego. Sama procedura ekshumacji jest zatem bardzo mocno regulowana przez prawo i jest dość skomplikowana. Niezbędne jest bowiem uzyskanie wielu pozwoleń, aby przeprowadzić samą procedurę.

Wydobyciem zwłok zajmują się wykwalifikowane firmy

Za wykonaniem prac ekshumacji odpowiedzialne są profesjonalne firmy. Mogą tym zadaniem zająć się przedsiębiorstwa oferujące usługi pogrzebowe w Gdańsku i posiadające stosowne pozwolenia. Firmy te z użyciem profesjonalnego sprzętu i zachowaniem ostrożności przeprowadzają wydobycie zwłok lub szczątków osoby zmarłej. Te następnie są w odpowiedni sposób zabezpieczane i w razie potrzeby przewożone na inny cmentarz. W przypadku, gdy ekshumacja wykonywana jest na zlecenie sądu to musi odbywać się w obecności prokuratora.

Najnowsze artykuły