-2.2 C
Warszawa
poniedziałek, 4 grudnia, 2023

Komornik sądowy: kto narażony jest na egzekucję komorniczą?

Głównym celem egzekucji komorniczej jest odzyskanie należności przez komornika i przekazanie ich wierzycielowi. Kto narażony jest na egzekucję prowadzoną przez komornika sądowego?

Działania komornicze to nic przyjemnego – dotykają one osób, które z określonych przyczyn nie uregulowały swoich zobowiązań, co doprowadziło do powstania długów poddanych egzekucji komorniczej. Może przeprowadzić ją także komornik sądowy w Gliwicach lub w innym mieście, także wybranym przez wierzyciela.

Kiedy możliwa jest egzekucja komornicza?

Aby doszło do egzekucji komorniczej, konieczne jest w pierwszej kolejności przekazanie sprawy do sądu przez wierzyciela. Wynika to z faktu, że komornik sądowy może rozpocząć odzyskiwanie długów dopiero wtedy, gdy wierzyciel przekaże mu prawomocny tytuł wykonawczy, czyli wyrok sądowy, który został opatrzony klauzulą wykonalności.

Zatem działania komornicze nie są możliwe do prowadzenia, zanim sprawa trafi do sądu i zostanie rozstrzygnięta przez sędziego. Dopiero wtedy, gdy zapadnie odpowiedni wyrok i zostanie on opatrzony klauzulą wykonalności, komornik sądowy w Gliwicach – https://www.gliwicekomornik.pl czy w innym mieście może rozpocząć egzekucję.

Egzekucja komornicza a windykacja

W kontekście działań komorniczych bardzo często pojawia się także termin windykacji. Warto przyjrzeć mu się bliżej, ponieważ w rzeczywistości działania komornika i windykatora to nie to samo.

Windykator jest pracownikiem firmy windykacyjnej, która zajmuje się odzyskiwaniem należności na zlecenie wierzyciela. Nie ma on tych samych uprawnień co komornik, między innymi nie może zajmować mienia dłużnika.

Na etapie windykacji można jeszcze uniknąć postępowania sądowego oraz egzekucji komorniczej. Właśnie dlatego zaleca się spłacanie swoich zobowiązań na tym etapie, aby uniknąć dalszych problemów. Firmy windykacyjne mogą także rozłożyć zadłużenie na raty, dzięki czemu są one łatwiejsze w spłacie.

W jakich sytuacjach może dojść do egzekucji komorniczej?

Najczęściej egzekucja komornicza jest konsekwencją niespłaconych długów. Mogą one wynikać z takich zobowiązań jak:

  • pożyczki i kredyty
  • nieopłacone rachunki
  • mandaty i inne kary
  • nieuregulowane faktury

Ponadto egzekucja może być prowadzona w innych przypadkach, gdy na dłużniku ciążą niespłacone zobowiązania.

Warto pamiętać o tym, że komornik sądowy w Gliwicach oraz komornicy w innych miastach mają prawo do zajęcia wynagrodzenia, oszczędności, emerytury i renty (do określonej wysokości), a także mienia dłużnika – jego ruchomości oraz nieruchomości. Najlepiej zatem unikać egzekucji komorniczych, aby nie narazić się na poważne konsekwencje.

Najnowsze artykuły