-2.2 C
Warszawa
poniedziałek, 4 grudnia, 2023

Wyłączenia odpowiedzialności w polisie na życie w praktyce

Jakie są wyłączenia odpowiedzialności w polisie na życie? Jak one wyglądają w praktyce? Czy jako klient możesz ich uniknąć? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Czy wszyscy stosują wyłączenia odpowiedzialności?

Raczej jest to powszechnie stosowana praktyka przez zakłady ubezpieczeniowe. Wiele z nich odnosi się bezpośrednio do samych klientów lub do sytuacji, w jakiej się znajdują. Im mniej wyłączeń bezpośrednich w polisie, tym lepiej dla Ciebie.

W jakich ubezpieczeniach stosuje się wyłączenia?

Wyłączenia odpowiedzialności mogą się odnosić do:

  • ubezpieczeń na życie;

  • ubezpieczeń turystycznych;

  • ubezpieczeń mienia, na przykład domu lub samochodu.

Zawsze radzimy Ci dokładniej zapoznać się z OWU, czyli z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Są w nich opisane te przypadki, w których ubezpieczyciel nie ma obowiązku wypłacania Ci pieniędzy. To są właśnie wspomniane na samym początku tekstu – wyłączenia odpowiedzialności.

Bardzo dużo mówi to o jakości samej polisy. Dobre ubezpieczenie to takie, które ma duży zakres i mało wyłączeń odpowiedzialności.

Jakie mogą być wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela?

Niektóre wyłączenia są wspólne dla wszystkich produktów ubezpieczeniowych z danej kategorii. Przy ubezpieczeniach turystycznych ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania, w sytuacji, gdy dojdzie do kolizji na stoku narciarskim i któraś ze stron była pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych działających w podobny sposób substancji. To oczywiste. Czemu ubezpieczyciel ma płacić na działania i szkody, które wynikały z niezachowania przez Ciebie należytej ostrożności?

Przy ubezpieczeniach domu lub mieszkania, bardzo często możesz trafić na opis mówiący o tym, że ubezpieczenie nie obejmuje zalania spowodowanego niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Kolejne wyłączenie odpowiedzialności dotyczy zaniedbania właściciela domu lub mieszkania. Może ono polegać na przykład na niezamknięciu drzwi wejściowych, czy pozostawieniu włączonego żelazka.

Następne na naszej liście będą ubezpieczenia na życie. Tutaj również wykaz wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela jest bardzo szeroki. Chodzi o to, że ubezpieczyciel musi się dobrze zabezpieczyć. Przykładem wyłączenia odpowiedzialności w przypadku polisy na życie może być między innymi popełnienie samobójstwa przez osobę ubezpieczoną.

Dobra wiadomość jest jednak taka, że w przypadku rozszerzenia ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności możesz ograniczyć do niezbędnego minimum. Jednak zawsze jakieś pozostają.

Jakie są wyłączenia od ubezpieczenia na życie?

Pierwsze często spotykane wyłączenie odnosi się do śmierci ubezpieczonego. Dokładniej mówiąc, są to:

1. Samobójstwo – usiłowanie lub popełnienie,

2. Umyślne przestępstwo i samookaleczenie,

3. Samobójstwo – usiłowanie lub popełnienie,

4. Umyślne przestępstwo i samookaleczenie,

5. Działania wojenne, zamachy terrorystyczne w wyniku działań zbrojnych, misji pokojowych i stabilizacyjnych;

6. Śmierć ubezpieczonego w związku ze skażeniem radioaktywnym lub katastrofą nuklearną,

7. Czynny i dobrowolny udział w aktach przemocy (strajk, sabotaż, porachunki).

8. Śmierć na skutek zatrucia alkoholem, zażycia narkotyków, środków odurzających lub innych środków farmakologicznych nieprzypisanych przez uprawnionego lekarza.

Zajrzyj do oddziału Eurofinance Ubezpieczenia Warszawa Ursynów.

Najnowsze artykuły