7.6 C
Warszawa
sobota, 24 lutego, 2024

Co robić, gdy dojdzie do kolizji z udziałem wypożyczonego samochodu?

Wypożyczenie samochodu to bardzo popularne rozwiązanie zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Niestety, wraz z korzystaniem z pojazdu rośnie także ryzyko wystąpienia różnego rodzaju zdarzeń drogowych, takich jak kolizje czy wypadki. W przypadku kolizji z udziałem wypożyczonego samochodu, ważne jest odpowiednie postępowanie zarówno dla osoby wypożyczającej, jak i dla firmy wypożyczającej pojazd. W niniejszym artykule omówione zostały główne kroki, które należy wykonać po zaistnieniu takiego zdarzenia.

Pierwsze kroki na miejscu zdarzenia

Pierwszym zadaniem po zaistniałej kolizji jest upewnienie się, czy uczestnicy zdarzenia nie potrzebują pomocy medycznej. Jeśli natomiast któraś z osób odniosła obrażenia, konieczne jest wezwanie pogotowia ratunkowego. Niezależnie od skutków kolizji warto również poinformować policję o zdarzeniu. W międzyczasie, jeśli stan pojazdów na to pozwala, należy przejść do dokumentowania okoliczności kolizji. W tym celu warto wykonać zdjęcia uszkodzonych pojazdów oraz miejsca zdarzenia.

Informacja dla firmy wypożyczającej samochód

Kolejnym krokiem po zaistniałej kolizji z udziałem wypożyczonego samochodu jest jak najszybsze powiadomienie np. wypożyczalni samochodów z Wrocławia o zdarzeniu. Warto pamiętać, że w umowie wynajmu często określony jest wymagany czas na zgłoszenie takiego zdarzenia, a jego przekroczenie może skutkować dodatkowymi kosztami. W rozmowie z przedstawicielem firmy warto szczegółowo opisać okoliczności zdarzenia oraz przekazać dane pozostałych uczestników kolizji. Przedstawiciel firmy wypożyczającej wskaże dalsze postępowanie.

Formalności ubezpieczeniowe

Zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi jest niezbędne, by móc ubiegać się o pokrycie kosztów naprawy pojazdu. W przypadku kolizji z udziałem wypożyczonego samochodu, należy zgłosić szkodę zarówno własnemu ubezpieczycielowi, jak i ubezpieczycielowi firmy wypożyczającej pojazd czy też firmie ubezpieczeniowej, która obsługuje konkretny przypadek. W ramach formalności ubezpieczeniowych należy się liczyć z koniecznością wypełnienia stosownych formularzy oraz udostępnienia ubezpieczycielowi dokumentacji związanej z kolizją.

Ponoszenie kosztów naprawy – na kim spoczywa ten obowiązek?

Warunki dotyczące pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu wynikają z umowy zawartej z firmą wypożyczającą samochód oraz rodzaju wykupionego ubezpieczenia. Często wypożyczający może być zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy do wysokości tzw. udziału własnego, czyli kwoty określonej w umowie wynajmu.

Najnowsze artykuły